Navigation Menu
Respeto – Ser – Amor. Errespetua – Izatea – Maitasuna. Iñaki Vega.

Respeto – Ser – Amor. Errespetua – Izatea – Maitasuna. Iñaki Vega.

Respeto – Ser – Amor. 

Siempre me ha infundido mucho respeto la palabra RESPETO.

Si echamos la vista atrás, el Respeto se podía confundir con miedo. Se habían creado unas normas, doctrinas, religiones, que utilizaban el miedo como arma para que las personas respetaran las costumbres, las órdenes, las obligaciones.

Se empeñaban en decirnos que el ser humano era potencialmente peligroso y que debía de cumplir unas normas so pena de castigo o muerte.

Las personas y los poderes que controlaban la tierra, no respetaron nada en absoluto.

Nos enseñaron a ser temerosos y obedientes para tenernos controlados.

Nos ocultaron la verdad de lo que realmente somos, seres de amor, hijos de Dios, una parte del todo y la nada.

Formamos parte de todo el Universo, somos uno con todo lo que existe, la tierra, el agua, el aire, el sol, el ser humano en cada uno de nosotros.

Todos somos uno, uno es el todo.

La propuesta del alma es SER y la propuesta de la vida es HACER.

Esta es la enseñanza que debíamos de tener y aprender. Este es el camino que nos abre al AMOR.

La frase que hace referencia a esto y leí una y varias veces, es la siguiente: “El amor que retengas te destruirá y el amor que des te engrandecerá”.

SER y AMOR, esos son los grandes conceptos que tenemos, que somos, que hemos venido a desarrollar en la vida.

Cuando tenemos claros estos verbos, comprendemos la palabra RESPETO en su totalidad.

Respetamos la naturaleza, respetamos nuestro planeta, respetamos nuestro universo, respetamos la vida, respetamos a todos los seres vivos, nos respetamos a nosotros mismos.

No juzgamos, no tenemos miedo, no tenemos ego, vemos a todos como nuestro semejante, nos hemos convertido en lo que realmente somos, Hijos de Dios.

Iñaki Vega. Colaborador de la Fundación Respeto.

 

Errespetua – Izatea – Maitasuna. 

Beti izan diot errespetu handia ERRESPETUA hitzari.

Atzera begira jarriz gero, beldurrari eskutik lotuta azaldu izan zaigu errespetua. Arauek, doktrinek eta erlijioek arma gisa baliatzen zuten beldurra, haiek ezarritako ohiturak, aginduak eta betebeharrak bete zitzaten pertsona guztiek.

Gizakiak arriskutsuak direla esaten ziguten behin eta berriro, eta arau batzuen pean bizi behar dutela, baldin eta ez badute zigorrik edo kalte larriagorik izan nahi.

Lurraren kontrola zeramaten pertsona eta botereek ez zuten ezeren errespeturik izan.

Beldurtiak eta esanekoak izaten irakatsi ziguten, kontrolpean izan gintzaten.

Gure egiazko izatearen egia ezkutatu ziguten, hau da, maitasunaren izaki, Jainkoaren seme-alaba eta osotasunaren eta ezerezaren parte garela.

Unibertso osoaren parte gara, bat egiten dugu den guztiarekin, lurrarekin, urarekin, airearekin, eguzkiarekin, gutako bakoitzean adierazten da gizakia.

Bat gara denok, eta dena da bat.

Arimak IZATEA proposatzen digu, eta bizitzak, berriz, EGITEA.

Hori da ikasi eta jakin behar genuena. Hori da MAITASUNA lantzeko bidea.

Horren berri ematen digun esaldia behin baino gehiagotan irakurri izan dut. Hauxe da: “Zeuretzat gordetako maitasunak suntsitu egingo zaitu; emandakoak, aldiz, goratu ”.

IZATEA eta MAITASUNA, horiek dira gure kontzeptu handiak, geu garena, bizitzan landu behar ditugunak.

Hitz horien esanahiaz jabetzean ulertzen dugu, adiera betean, zer den ERRESPETUA.

Eta horren arabera jokatzen dugu: izadia errespetatzen dugu, gure planeta, gure unibertsoa, bizia, izaki bizidun guztiak eta, orobat, geure burua.

Ez dugu epaitzen, ez dugu beldurrik izaten, ez dugu ego-rik, geure modukoak ikusten ditugu ingurukoak, eta egiaz garena izatera iristen gara: Jainkoaren seme-alabak.

Iñaki Vega. Respeto fundazioaren kolaboratzailea.

 

Post a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *


9 × = cincuenta cuatro

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>