Navigation Menu

Zure laguntza / Tu colaboración

Zure laguntza behar dugu Respeto Proiektua aurrera ateratzeko.

Geure onena ematen dugu ekintza arrakastatsuak antolatzeko pertsona, enpresa eta erakundeek egiten dizkiguten ekarpen eskuzabalekin.

Beraien logoa edo anagrama gure katalogoetan, dossierretan edota jardueren karteletan jartzeko eskubidea izango dute entitate laguntzaileek eta kolaboratzaileek.

Gure fundazioa interes sozialeko entitate izendatua izan da, apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei buruzkoak, 18. artikuluan arautzen duena betez. Hori horrela, foru-arau horrek arautzen dituen zerga-kenkariak aintzat hartuta, fundazioari egiten zaizkion dohaintza guztiek kenkari bat izango dute Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan edo Sozietateen gaineko Zergan.

Banku-transferentzia bidez egin dezakezu zure dohaintza, Respeto Fundazioaren izenean, kontu-zenbaki honetara:

Laboral Kutxa: 3035 0103 89 1030035363

Gure e-postako helbidea erabil dezakezu respeto@respetofundacion.org, Respeto Proiektuari buruzko zalantzak argitzeko edo kontsultak nahiz iradokizunak egiteko.

 

Tu colaboración es muy importante para que el Proyecto Respeto siga adelante.

Damos lo mejor de nosotros mismos para transformar en acciones de éxito las aportaciones desinteresadas de personas, empresas e instituciones.

Tanto las entidades colaboradoras como las patrocinadoras, tendrán derecho a que su logo o anagrama identificativo aparezca en todos nuestros catálogos, dossiers o carteles anunciadores de las actividades realizadas.

Nuestra Fundación es una entidad declarada de interés social, regulada por el artículo 18 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo y que, de acuerdo con el régimen fiscal de deducciones establecidos en dicha Norma, a toda donación le corresponderá una deducción en el impuesto de la renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre sociedades.

Puedes hacer tu donativo vía transferencia bancaria a este número de cuenta a nombre de la Fundación Respeto:

Caja Laboral Kutxa: 3035 0103 89 1030035363

A través de nuestro mail  respeto@respetofundacion.org resolveremos todas tus dudas, consultas o sugerencias que quieras hacernos respecto al Proyecto Respeto.