Johannes Calvijn zijn leven en werk

Johannes Calvijn zijn leven en werk - W. Balke | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
W. Balke
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Johannes Calvijn zijn leven en werk.pdf

Wil je het boek lezen?Johannes Calvijn zijn leven en werk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur W. Balke. Lezen Johannes Calvijn zijn leven en werk Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Dit boek geeft een dwarsdoorsnede van het Calvijnonderzoek, met actuele bijdragen van 30 Calvijnkenners uit Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Schotland en de Verenigde Staten. In chronologische volgorde worden de biografie en theologie van Calvijn getekend. Calvijn komt daarin naar voren als een man die voluit in de vroeg-moderne tijd leefde. Hij begon als een veelbelovende student, die veelzijdig en grondig gevormd werd door de kennis die beschikbaar kwam door de renaissance en het opkomend humanisme in Frankrijk. Door studie van de Schrift, de kerkvaders en de geschriften van Luther werd hij gewonnen voor de reformatie. De harde vervolgingen dwongen hem zijn land te verlaten. Op zijn rondzwerven werd hij in Genève de reformator die een wereldwijde invloed uitoefende die zich vandaag nog laat gelden. Kernthema's van zijn theologie en werk komen ruim naar voren in dit boek: de schriftuitleg, het pastoraat, het kerkelijk opbouwwerk, zijn enorme inzet voor de katholiciteit en de eenheid van de kerk, zijn scherpzinnige verdediging van het christelijk geloof en de correspondentie die hij met velen, hoog en laag, door heel Europa voerde.


...ven van Johannes Calvijn Johannes Calvijn werd geboren als Jean Calvin (of Cauvin) op 10 juli 1509 in het Franse Noyon ... Wie was Johannes Calvijn ? - Plazilla.com ... . Zijn vader werkte als notaris voor de plaatselijke kathedraal in Picardië. Hij stuurde zijn zoon naar Parijs om te studeren en in 1523 begon Calvijn aan zijn studie in de artes liberalis. Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 - Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd.Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen poneerde. ... bol.com | Johannes Calvijn, Zijn Werk En Zijn Geschriften ... ... .Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen poneerde. Johannes Calvijn zijn leven en werk (Hardcover). Dit boek geeft een dwarsdoorsnede van het Calvijnonderzoek, met actuele bijdrage...GERELATEERDE BOEKEN