Nederland in de Middeleeuwen

Nederland in de Middeleeuwen - Goffe Jensma | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Goffe Jensma
DIMENSIE
3,6 MB
BESTANDSNAAM
Nederland in de Middeleeuwen.pdf

Wil je het boek lezen?Nederland in de Middeleeuwen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Goffe Jensma. Lezen Nederland in de Middeleeuwen Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


'Een canon,' aldus Piet de Rooy, een van de initiatiefnemers van de historische canon van Nederland, 'heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een nieuw historisch genre'. Nederland in de Middeleeuwen is een nieuwe aanwinst in dit genre. Deze canon bevat geen onwrikbare ijkpunten, maar presenteert onze middeleeuwse geschiedenis op toegankelijke wijze voor een breed publiek. Bij de keuze van de vijftig vensters spelen zowel de traditie als nieuwe inzichten een rol. De lezer zoekt niet vergeefs naar overbekende feiten als de moord op Floris V, maar verneemt ook over plattelandsleven, ridderideaal en kloosterwezen, overzeese handel, klimaatontwikkeling, ketters en bonte volkscultuur. Een evenredige geografische spreiding is nagestreefd, waarbij alle gewesten aan bod komen. De uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen ca. 500 en 1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen, op zand, veen en klei, langs de rivieren en de Noordzeekust. Hoe er langzaam eenheidsgevoel ontstond én hoe dit besef steeds ondergraven werd door vaak bloedige strijd tussen lokale en regionale belangen, standen en klassen.


...e geschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen geeft een overzicht van de geschiedenis van die gebieden die tegenwoordig Nederland, België en Luxemburg vormen ... Schooltv: De Hanze - Bloeiende handel in de Middeleeuwen ... . Ook de geschiedenis van de gebieden die tegenwoordig deel uitmaken van de Franse Republiek of Duitsland, maar gedurende de Middeleeuwen deel waren van 'Nederlandse' staatkundige verbanden, komen aan bod. Nederland in de vroege middeleeuwen (500 tot 950 n.Chr.) De middeleeuwen was een periode die ruim 1.000 jaren in beslag nam en wordt daarom opgedeeld in een drietal periodes: De vroege, hoge en late middeleeuwen. In ... Deel 1 De geschiedenis van Nederland. Van de late ... ... .Chr.) De middeleeuwen was een periode die ruim 1.000 jaren in beslag nam en wordt daarom opgedeeld in een drietal periodes: De vroege, hoge en late middeleeuwen. In dit artikel staat de eerste periode oftewel de vroege middeleeuwen centraal. Staartje middeleeuwen. De zestiende eeuw is tweebenig, met een staartje van de middeleeuwen en de opmaat tot de Gouden Eeuw. Het is de eeuw waarin de Renaissance in Nederland voet aan de grond krijgt en de natie haar eigen verleden construe...GERELATEERDE BOEKEN