De geest van het Oude Loo

De geest van het Oude Loo - Han van Bree | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Han van Bree
DIMENSIE
7,9 MB
BESTANDSNAAM
De geest van het Oude Loo.pdf

Wil je het boek lezen?De geest van het Oude Loo in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Han van Bree. Lezen De geest van het Oude Loo Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Han van Bree - De geest van het Oude Loo - Juliana en haar vriendenkring 1947-1957. Met heel veel onbekende foto's! 480 pagina's, gebonden.Op 24 juni promoveert Han van Bree aan de Rijksuniversiteit Leiden bij prof. H. te Velde op het proefschrift over Juliana en de Oude Loo-conferenties. Naast het proefschrift verschijnt een handelseditie waarvan de flaptekst luidt:In juni 1956 werd de gespannen verhouding tussen koningin Juliana en prins Bernhard wereldnieuws door een artikel in het West-Duitse weekblad Der Spiegel. De publicatie zette een golf van gebeurtenissen in gang, die voor Juliana dramatisch uitpakten. Haar huwelijk werd gered, maar de vorstin betaalde daarvoor een hoge prijs. Zij moest een einde maken aan een aantal zeer hechte vriendschappen, onder meer met Greet Hofmans; enkele bevriende personeelsleden ontslaan en de door haarzelf geïnitieerde Oude Loo-conferenties voortaan mijden. Hoe kwam het dat Juliana zo kwetsbaar was, dat ze zo veel dierbaars moest opgeven?In deze situatie wordt de hofcrisis van 1956 voor het eerst bekeken vanuit het perspectief van Juliana en haar vrienden - en met name de kring rond Greet Hofmans, die vanaf 1951 religieuze bijeenkomsten organiseerde op het Oude Loo. Over die kringen en die conferentie zijn in de loop der jaren veel onzinnige beweringen gedaan, die tot op de dag van vandaag een hardnekkig bestaan leiden. Maar wat dachten de vrienden van Juliana echt? Wat waren hun doelstellingen? Waren zij uit op politieke macht? Hadden zij Juliana 'gehypnotiseerd', zoals prins Bernhard liet doorschemeren? En waren de vriendschappen van Juliana en haar betrokkenheid bij de conferenties daadwerkelijk onverenigbaar met haar positie als staatshoofd?Op basis van niet eerder onderzochte privéarchieven, gesprekken met (nazaten van) betrokkenen en recent opgedoken, soms zeer emotionele brieven van Juliana wordt een nieuw licht geworpen op '1956'. Het maakt duidelijk hoe groot het offer was dat de koningin bracht voor haar huwelijk én de monarchie. Maar bovenal maakt het duidelijk welke geest er rondwaarde op het Oude Loo en hoe het kon dat die voor Juliana zo nadelig uitpakte.(Op de linkerflap van het boek de tekst:)Han van Bree (1957) is historicus met een speciale belangstelling voor de Nederlandse monarchie. Hij is sinds 1983 auteur van de reeks Het aanzien van en publiceerde daarnaast onder meer een geschiedenis van het Huis van Oranje aan de hand van de collectie van het Rijksmuseum (De Oranjes/The House of Orange, 2006) een portret van Willem Alexander bij uitgeverij Conserve (Klaar voor de troon, 2007), een artikel over de relatie tussen prinses Wilhelmina en Greet Hofmans (Een religieuze 'aanraking' in de winter van 1949 in de bundel Biografie & Religie, 2011) en een boek over de wijze waarop Beatrix haar koningschap heeft vormgegeven (Beatrix koningin der Nederlanden, 2013). Daarnaast schrijft hij boek- en muziekrecensies en maakt hij portretfoto's. (Op de rechterflap van het boek het gedicht:)In 't hart der Lage LandenTussen eeuwenoud geboomt', Daar staat een schoon kasteelken;De Burchtvrouwe wijs en vroom.Daar zamelt zich telkenjareAlom deez' Edele VrouweEen steeds weer nieuwe schareIn ned'rig GodsvertrouwenEr komt een ZegeningeUit dat kasteelken voort;De vrede aller dingen'Vindt daarin zijn geboort'.Gedicht van Bhakta gepubliceerd in Door inzicht tot daad, maandblad van de Broederschapsfederatie, mei-juni 1953.


...ven bij De geest van het Oude Loo. Juliana komt eindelijk tot haar recht ... De geest van het Oude Loo Archives - Vorsten ... . Eindelijk lezen we dat Juliana meer theosofische interesse had. Jammer genoeg werd mw Hofmans in die tijd als gevaarlijk neergezet en werd Juliana vaak als infantiel afgeschilderd en moest haar man haar dwingen om te stoppen. Het (Oude) Loo komt voor het eerst voor in 1439, als bezitting van Udo Talholt.Udo Talholt, raad van de hertog van Gelre, was naast een belangrijk man ook een rijk man, hij leende een grote som geld aan de hertog.Mogelijk was hij de bouwer van het slot, waarvan de oudste delen uit de ... De geest van het Oude Loo - ISBN ... .Mogelijk was hij de bouwer van het slot, waarvan de oudste delen uit de 15e eeuw dateren.. In de 16e eeuw behoorde het goed aan de Bentincks, die het kasteeltje omstreeks 1540 ... Han van Bree - De geest van het Oude Loo - Juliana en haar vriendenkring 1947-1957. Met heel veel onbekende foto's! 480 pagin...GERELATEERDE BOEKEN