JOHANNES

JOHANNES - Dingemans | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Dingemans
DIMENSIE
6,9 MB
BESTANDSNAAM
JOHANNES.pdf

Wil je het boek lezen?JOHANNES in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Dingemans. Lezen JOHANNES Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Aan de hand van teksten uit het evangelie van Johannes laat de auteur zien wat de specifieke boodschap van deze evangelist is. Daarbij kwamen verrassende resultaten naar voren. Vooral de ontdekking, dat Jezus de unieke drager is geweest van Gods Scheppingskracht, die mensen herschept en terug brengt naar Gods oorspronkelijke scheppingsbedoelingen, bleek zeer inspirerend. Jezus had deel aan wat Johannes eeuwigheidsleven noemt en hij laat ons daarin delen, als we er ons voor openstellen. Dat is niet iets wat we 'eenmaal aan het eind van de tijd' zullen ervaren,' maar een levensvernieuwing die nu al kan plaatsvinden, een licht dat midden in de duisternis van het leven kan opgaan.


...es (Oudgrieks: Ἰωάννης, afgeleid van het Hebreeuwse יוחנן, Jochanan, "JHWH heeft genade getoond") was een apostel van Jezus Christus, een van "de twaalf" ... Johannes 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl ... .. Johannes was volgens het Nieuwe Testament de zoon van een visser genaamd Zebedeüs en de broer van Jakobus.Toen Johannes en zijn broer Jakobus bezig waren hun visnetten te herstellen, werden zij door Jezus geroepen om ... 6 1:6 Mat. 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, ... Het evangelie naar Johannes - Statenvertaling ... . 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 1:9 Joh. 3:19 11:27 18:37 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 1:10 Joh. 14 ... Johannes kan verwijzen naar: . Bijbels persoon. Johannes de Doper, profeet en in het Evangelie volgens Lucas familie van Jezus v...GERELATEERDE BOEKEN