Symposionreeks 34 - Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez

Symposionreeks 34 - Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez - Asghar Seyed-Gohrab | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Asghar Seyed-Gohrab
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Symposionreeks 34 - Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez.pdf

Wil je het boek lezen?Symposionreeks 34 - Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Asghar Seyed-Gohrab. Lezen Symposionreeks 34 - Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Woord voorafWat is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische lyriek?Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar haar geliefde beschrijft, dat het ons als moderne mensen nogsteeds raakt? Een innerlijk aantrekken dat wij herkennen? In een periode dat onze voorouders elkaar nog met rieken en dorsvlegels te lijf gingen, kende het vroegere Perzië een cultuur waarvan de muziek, de poëzie, een lucide denken en een intieme wijsheid zich verspreidden in een werelddeel dat liep van Chinain het oosten tot het Europese Albanië in het westen.Het is bijzonder dat de uitdrukkingsvorm van die wijsheid tegelijk persoonlijk en onpersoonlijk is. Persoonlijk omdat ze het innigste levensgevoel uitdrukt van iemand die 'bedwelmd, dronken' is van vervoering, die oververzadigd is van de wijn van de geestelijke liefde en die bovendien van deze dronk alleen maar meer dorst krijgt. Persoonlijk ook, omdat die mens toch zijn persoonlijke talent inzet om dit onuitsprekelijkegebeuren onder woorden te brengen.Zij is onpersoonlijk in zoverre zij ervaringen omschrijft die iedere waarachtig strevende mens in zich zelf kan ondergaan. Ervaringen waar zijn hart naar uitgaat, en die hij steeds opnieuw wil ondergaan - omdat het de sterfelijke mens nu eenmaal niet gegeven is, onafgebroken en alleen maar in de nabijheid van de Ene te verkeren.Tijdens dit symposion weerklonken veel voorbeelden van de soefi-lyriek in woord, beeld en muziek: verhalen en muziek over Layla en Madjnoen, over Rumi, Shamsoeddin van Tabriz, Mirabai, maar ook over Krishna en Jezus. De beelden van de vol heimwee zingende rietfluit uit de eerste regels van Rumi's Masnavi, de tortelduif die treurt om haar verloren maatje, de mot die om de kaarsvlam cirkelt, de sneeuw die in de woestijn smelt om als damp terug te keren naar de wolken, of de nachtegaal die smacht naar de roos, waarop zij verliefd is - het zijn de metaforen van het Nabije Oosten voor de ziel in ballingschap, die hunkert naar haar eigen dimensie.Tijdgebrek was de oorzaak dat de afsluitende voordracht over Mahmoed Shabistari's Rozentuin van de Mysteriën niet in zijn geheel kon worden uitgesproken. Deze is in de bundel volledig opgenomen.


...del, deel 34 uit de Symposionreeks, bevat de teksten van het symposion dat plaatsvond op 13 juni 2015 ... PDF Boek Tussen Don en Wolga - imperialviennaorchestra.co.uk ... . sympos ion Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez Perzische bevrijdingslyriek voor het hart Symposionreeks 34 - Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez (Paperback). Woord voorafWat is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische... Het begin van het boek 'Soefi-meesters van de liefde, Rumi en Hafez - Perzische bevrijdingslyriek voor het hart. ... De voordracht door Asghar Seyed-Gohrab over Roemi en Hafez, liefde en de ziel wordt begeleid do ... PDF ePUB - Frans A1-niveau (FRA A1) ... . ... De voordracht door Asghar Seyed-Gohrab over Roemi en Hafez, liefde en de ziel wordt begeleid door Jan Pieter van der Giessen op ... soefisme, symposion, symposionreeks op 27 juni 2019 door Spirituele Teksten. Over Spirituele ... Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez Perzische bevrijd...GERELATEERDE BOEKEN