Psychiatrie

Psychiatrie - W. Vandereycken | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
W. Vandereycken
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Psychiatrie.pdf

Wil je het boek lezen?Psychiatrie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur W. Vandereycken. Lezen Psychiatrie Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Psychiatrie. Van diagnose tot behandeling geeft een overzicht van de moderne psychiatrie in al haar facetten. In het eerste deel beschrijven de auteurs de wetenschappelijke principes en methoden van de psychiatrie. Daarbij schenken zij op evenwichtige wijze aandacht aan de biologische, psychologische en sociale invalshoeken die in de psychiatrie relevant zijn. In het tweede deel bespreken zij de voornaamste psychiatrische stoornissen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld komen telkens de kenmerken, de verklaring, de behandeling en het verloop van de stoornis aan bod.Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en bevattelijke manier kennis wil maken met de moderne psychiatrie: studenten maar ook geïnteresseerde leken, mensen met psychiatrische problemen of hun directe omgeving, en verder allen die beroepshalve met de wereld van de psychiatrie worden geconfronteerd. Dit kunnen hulpverleners, welzijnswerkers en personeelsfunctionarissen zijn, maar ook mensen werkzaam bij justitie en politie of in het onderwijs. Het boek is in heldere taal geschreven en voorzien van duidelijke verklaringen van de belangrijkste psychiatrische vaktermen.In deze herziene editie hebben de auteurs de tekst op verschillende punten geactualiseerd. In het bijzonder zijn enkele recente ontwikkelingen in de behandeling van psychische problemen opgenomen. Tevens is de literatuurlijst aan gepast en zijn relevante Nederlandstalige websites opgenomen.


...rie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met psychische ziektebeelden en soms ook wel met de psychische gezondheid in het algemeen ... Amsterdam UMC Locatie AMC - Psychiatrie ... . Het gaat daarbij zowel om diagnostiek en behandeling (therapie) als om preventie en wetenschappelijk onderzoek naar de epidemiologie en werkingsmechanismen van deze aandoeningen. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van psychisch ... Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich richt op geestelijke gezondheid, gedrag en beleving. Wij bieden diagnostiek en kortdurende behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met klachten op dit terrein. Psychiatrie is het s ... Psychiatrie - Rijnstate ... . Wij bieden diagnostiek en kortdurende behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met klachten op dit terrein. Psychiatrie is het specialisme voor patiënten met een psychiatrische aandoening, zoals depressie, angst- en paniekstoornis, psychotische stoornis, eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of dwangstoornis. Dit boek biedt een toegankelijk ove...GERELATEERDE BOEKEN