Schrijfwijzer

Schrijfwijzer - Jan Renkema | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Jan Renkema
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Schrijfwijzer.pdf

Wil je het boek lezen?Schrijfwijzer in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan Renkema. Lezen Schrijfwijzer Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


De Schrijfwijzer van Jan Renkema is hét standaardwerk op het gebied vantaaladvies. De Schrijfwijzer wil vragen beantwoorden die zich bij het schrijvenkunnen voordoen, en wel op zon manier, dat schrijvers snel verder kunnenmet hun werk.In de Schrijfwijzer komen de volgende onderwerpen aan de orde: tekstkwaliteit(onder andere stijl en tekstanalyse), leesgemak (begrijpelijkheid,nauwkeurigheid, bondigheid en aantrekkelijkheid), taalkwesties, spelling,leestekens en opmaak.In deze vierde, aangepaste editie zijn aanvullende vragen van talrijke taalgebruikersverwerkt. Ook zijn er voorbeelden aangepast, is op sommigeplaatsen de uitleg verduidelijkt, en is op enkele punten het taaladvies inovereenstemming gebracht met gezaghebbende taaldiensten op internet.Verder is de spelling in overeenstemming gebracht met het Spellingbesluit-2005 en het nieuwe Groene Boekje.De pers over de Schrijfwijzer:Het meest geraadpleegde taalorakel van NederlandDé stressverlagende factor voor al die duizenden die worstelen met schriftelijkecommunicatieHet meest gezaghebbende taaladviesboekHet meest succesvolle handboek voor taalgebruikJan Renkema doceert Tekstwetenschap aan de Universiteit van Tilburg.Daarvoor was hij taalkundig adviseur bij de Tweede Kamer, eindredacteurvan het maandblad Onze Taal, buitengewoon hoogleraar Cultuurwetenschappenaan de Open Universiteit en bijzonder hoogleraar Taalverzorging,namens het Genootschap Onze Taal.


...erandert en de Schrijfwijzer verandert mee ... Schrijfwijzer Digitaal Stelsel Omgevingswet - Aan de slag ... ... . Al sinds 1979 is de Schrijfwijzer het kompas bij uitstek voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. De geheel herziene zesde editie bevat nieuwe en actuele voorbeelden. De nieuwe editie biedt toegang tot het e-book en meer dan 1000 online oefeningen met feedback. De Schrijfwijzer online Voor toegang tot de online editie van de Schrijfwijzer heeft u een account nodig. U kunt hier inloggen of een account aanm ... schrijfwijze Nederlands woordenboek - Woorden.org ... . U kunt hier inloggen of een account aanmaken met uw toegangscode (zie pag. 2 van uw boek). Schrijfwijzer 5e druk is een boek van J. Renkema uitgegeven bij Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789461056962 Vijfde herziene editie De taal verandert en de Schrijfwijzer verandert mee. Dit naslagwerk geldt al sinds 1979 als hét kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. De vijfde geheel herziene editie is ...GERELATEERDE BOEKEN