Ezechiël 1

Ezechiël 1 - A. Jobsen | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
A. Jobsen
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Ezechiël 1.pdf

Wil je het boek lezen?Ezechiël 1 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A. Jobsen. Lezen Ezechiël 1 Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In dit commentaar op Ezechiël wordt gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal vermeden, zodat ook niet-theologen ermee uit de voeten kunnen. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. In dit kader worden verbanden met het Nieuwe Testament en de Rabbijnse literatuur zichtbaar.


...de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God ... Ezechiël 1 - SVV Bible - Bible Study Tools ... . 2-3 1:2-3 2 Kon. 24:10-16 2 Kron. 36:9-10 (Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Jojachins ballingschap, richtte de HEER zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land ... Ezechiël ziet vier hemelse wezens 1 In het 30e jaar zag ik de hemel opengaan. God liet mij dingen zien. Ik zag het vóór me als in een droom. Dat gebeurde op de vijfde dag van de vierde maand. 1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vi ... bol.com | Ezechiël 1, A. Jobsen | 9789043523097 | Boeken ... . God liet mij dingen zien. Ik zag het vóór me als in een droom. Dat gebeurde op de vijfde dag van de vierde maand. 1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag.. 2 Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin),. 3 Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van ... Ezec...GERELATEERDE BOEKEN