Externe financiële verslaggeving

Externe financiële verslaggeving - R.G.A. Vergoossen | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
R.G.A. Vergoossen
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Externe financiële verslaggeving.pdf

Wil je het boek lezen?Externe financiële verslaggeving in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R.G.A. Vergoossen. Lezen Externe financiële verslaggeving Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


De introductie van de International Financial Reporting Standards (IFRS) in de Europese Unie, de wijziging van de Nederlandse wet op het gebied van de externe financiële verslaggeving en een beleidswijziging van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verslaggevingslandschap in Nederland ingrijpend veranderd.De veranderingen betreffen onder meer het bestaan van twee sets regelgeving voor de externe financiële verslaggeving (IFRS versus Nederlandse wet en RJ-richtlijnen), de ontkoppeling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening die niet meer op dezelfde grondslagen hoeven te worden opgesteld en de opmars van waardering en resultaatbepaling op basis van reële waarden. Hierdoor neemt de subjectiviteit in de externe financiële verslaggeving toe en worden de fluctuaties in de gepresenteerde winstcijfers groter.Deze nieuwe constellatie heeft ook consequenties voor het jaarrekeningbeleid waar u ongetwijfeld bij bent betrokken. In Externe financiële verslaggeving wordt dan ook ingegaan op de rol van de verschillende partijen die bij de externe financiële verslaggeving zijn betrokken. Ook komen de belangrijkste regelgevende instanties op het gebied van de externe financiële verslaggeving aan bod en passeert een aantal belangrijke verslaggevingsonderwerpen de revue.


...leidingsonderdeel is identiek aan de volgende opleidingsonderdelen: D0W24A: Externe financiële verslaggeving (TEW) D0H23A: Externe financiële verslaggeving (HIR) HBN54B: Externe financiële verslaggeving ... Externe financiële verslaggeving in internationaal ... ... . Plaats in het onderwijsaanbod. Bachelor in de economische wetenschappen (verkort programma) (Leuven) 120 sp. Externe Verslaggeving - Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De jaarrekening geeft informatie aan de stakeholders over de financiële positie de wijzigingen van de financiële positie en de behaalde resultaten, waarmee de gebruiker van de jaarrekening op basis van ... Wet- en regelgeving financiële verslaggeving ... ... . De jaarrekening geeft informatie aan de stakeholders over de financiële positie de wijzigingen van de financiële positie en de behaalde resultaten, waarmee de gebruiker van de jaarrekening op basis van de verstrekte informatie bepaalde economische beslissingen kan nemen. Externe verslaggeving. Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De accountant moet vaststellen of de jaarrekening een goed beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermo...GERELATEERDE BOEKEN