Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting - Johan op de Beeck | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Johan op de Beeck
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Vrijheid van meningsuiting.pdf

Wil je het boek lezen?Vrijheid van meningsuiting in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Johan op de Beeck. Lezen Vrijheid van meningsuiting Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In Vrijheid van meningsuiting. Kerngedachte van de Verlichting verwoordt Johan Op de Beeck op kernachtige en snedige wijze zijn visie op dé basisgarantie van het democratische samenleven die hij eerder uitgebreid uiteenzette in zijn vorige boek De bedreigde vrijheid. Uw vrije meningsuiting in gevaar? (2017)Het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting is de cruciale voorwaarde en waarborg voor godsdienstvrijheid, persvrijheid, academische vrijheid en de vrijheid van individuele burgers om kritiek te mogen uiten. Debat en tegenspraak zijn een inherent deel van een democratie. Vandaag blijkt dat principe evenwel van diverse zijden onder druk te staan. Rechts-extremisten misbruiken het om verdeeldheid te zaaien, radicale islamisten willen het afschaffen, sommige politici willen de extremisten de mond snoeren en gooien zo het kind met het badwater weg. Multiculturalisten en postmodernisten ten slotte praten iedereen die kritiek heeft op minderheden een schuldcomplex aan.Johan Op de Beeck plaatst de vrijheid van meningsuiting in een historische context en houdt een compromisloos pleidooi voor meer engagement voor deze bedreigde kernwaarde van de Verlichting.Vrijheid van meningsuiting is een uitgave in de reeks Cahiers Karel Poma-lezingen. In deze reeks worden de teksten gepubliceerd van de voordrachten gehouden in het kader van de jaarlijkse Karel Poma-lezing. De reeks wordt gepubliceerd door het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de organiserende verenigingen.De Karel Poma-lezing is een initiatief van een tiental verenigingen van diverse achtergrond, die zich allen verbonden weten met de persoon of de waarden van Karel Poma. De lezingen zijn zowel een eerbetoon aan de warme humanist Karel Poma als aan de liberale waarden van de Verlichting.


...d van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat ... Vrijheid van meningsuiting - 5 definities - Encyclo ... .De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.. Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen ... Vrijheid van meningsuiting | College voor de Rechten van ... ... .. Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen - in gesprekken en gedrukte ... Vrijheid van meningsuiting internationaal. Ook internationaal is het recht op vrijheid van meningsuiting vastgelegd, onder meer in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens e...GERELATEERDE BOEKEN