LANGS EEN ANDERE WEG

LANGS EEN ANDERE WEG - Van Engelen | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Van Engelen
DIMENSIE
7,9 MB
BESTANDSNAAM
LANGS EEN ANDERE WEG.pdf

Wil je het boek lezen?LANGS EEN ANDERE WEG in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Van Engelen. Lezen LANGS EEN ANDERE WEG Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Jan van Engelen (1924) was van 1954 tot 1962, uitgezonden door de Lazaristen, werkzaam in de missie in Brazilië. Na verdere studie in Nederland werd hij in 1969 de eerste studiesecretaris van de toen opgerichte Nederlandse Missieraad en tevens wetenschappelijk medewerker Missiologie aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Als weinig anderen kent hij de naoorlogse geschiedenis van de Nederlandse missie en missiologie van zo nabij. Zijn bibliografie, opgenomen achter in dit boek, omvat naast artikelen in boeken en tijdschrijften talrijke beleids- en discussienota's, waarmee hij jaren lang een stempel heeft gedrukt op het beleid van de Missieraad en het denken over missie in Nederland. Dit boek valt het best te typeren als een 'intellectuele autobiografie' een schets van het missiologische denken van Jan van Engelen en de ontwikkelingen daarin tegen de achtergrond van zijn eigen levensgeschiedenis. Hij besluit zijn boek met een 'Aanzet tot een statuut van ee


...ngen in context van "langs een andere weg" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Na de thee lopen langs een andere weg terug naar beneden ... Aan welke kant van de weg moet je lopen? | Mens en ... ... . REGIO - Fruit, groente, bloemen, planten, yoghurt, vlees; voor al deze producten hoef je niet per se de supermarkt in. Dat de verkoop langs de weg op dit moment populairder dan ooit is, blijkt wel uit het feit dat de Facebookgroep 'West-Friese verkoopstalletjes aan de weg' al meer dan twintigduizend leden heeft. Initiatiefnemer is Peter de Rooij uit Hoorn. Een weg (binnen de bebouwde kom ook straat genoemd) is een smalle strook die is aangelegd over ... Systematiek wegverkeerslawaai Wgh - Kenniscentrum InfoMil ... . Initiatiefnemer is Peter de Rooij uit Hoorn. Een weg (binnen de bebouwde kom ook straat genoemd) is een smalle strook die is aangelegd over land of op een kunstmatige structuur (bijvoorbeeld een dijk of een brug), en die, meestal door middel van wegverharding, geschikt is gemaakt voor wegverkeer.Deze verharding dient om de begaanbaarheid voor voertuigen mogelijk te maken of te verbeteren. Wegen zijn een belangrijk onderdeel van de ... Langs een (toekomstige) verkeersweg ...GERELATEERDE BOEKEN