Gnosis

Gnosis - G. Quispel | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
G. Quispel
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Gnosis.pdf

Wil je het boek lezen?Gnosis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G. Quispel. Lezen Gnosis Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Op bovenstaande titel heeft Gilles Quispel achttien zeer diverse auteurs samengebracht. Allen hebben zij de rijke geestelijke stroming die de gnosis was en is, van hun kant belicht. Dat levert thema's op als: De vrouw en de gnosis, de onbekende God in de gnosis, Plotinos en de gnosis, Hegel en de gnosis, Het geheim van de goddelijke Sophia, Faust en de gnosis, Gnosis en antroposofie. Maar ook: De achtergrond van Montaillou, Mani en Augustinus, Martin Buber en C.G. Jung, enz. Steeds gaat het om gnosis als de 'kennisse des harten', om de innerlijke ervaring die zich in beelden uitdrukt. In deze bundel, zo zegt Gilles Quispel in zijn inleiding, ''hebben de experts met de stukken aangetoond dat de Gnosis van alle tijden is''.Het bijzondere van dit boek is dat het de cultuurgeschiedenis van Europa als een driestromenland beschouwt. In Athene werd de rede ontdekt. En in Jeruzalem het geloof. Maar de oorsprong van de gnosis ligt in Alexandrië. Daar is zij in het gebied van een vrijzinnig jodendom ontstaan en heeft altijd bestaan, tot zij uitmondde in Theosofie, Antroposofie en Rozenkruis. Dit was voor Gilles Quispel het uitgangspunt om deze bundel samen te stellen met een scala aan auteurs.Over de auteur:Gilles Quispel (1916-2006) was hoogleraar in Utrecht, Leuven en Harvard, en dé Nederlandse Gnosis-kenner. Voor uitgeverij In de Pelikaan heeft hij vertaald en becommentarieerd: Valentinus de gnosticus en zijn evangelie der waarheid, en Het Evangelie van Thomas. (Distributie Rozekruis Pers)


...(γνῶσις) is het Oudgriekse woord voor 'kennis' ... Gnosis - HCC ... . Gnosis is de kern in de religieuze overtuiging van een aantal religies die zich in de eerste eeuwen na Chr. ontwikkelden. Het betreft het hermetisme, de gnostiek, het mandeïsme en het manicheïsme.In de Nederlandse literatuur worden religies die gnosis als kernbegrip hadden gezamenlijk weleens benoemd met het woord gnosticisme. Gnosis Gnosis is een kernbegrip uit het gnosticisme. Het woord is afkomstig van het Griekse: γνῶσι ... bol.com | Gnosis en gnostiek | 9789020210798 | Bram ... ... . Het woord is afkomstig van het Griekse: γνῶσις, gnōsis, dat kennis of inzicht betekent. Kenmerkend voor gnostici is dat ze niet geloven (in godsdienstige zin), maar de innerlijke morele autoriteit stellen boven elk uiterlijk gezag (binnen het gnosticisme bestaat geen kerkelijk gezag). Gnosis is the common Greek noun for knowledge (γνῶσις, gnōsis, f.). [1] The term is used in various Hellenistic religions and philosophies. [2] [3] It is best known...GERELATEERDE BOEKEN