Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap - M. Diebels | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
M. Diebels
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Goed werkgeverschap.pdf

Wil je het boek lezen?Goed werkgeverschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Diebels. Lezen Goed werkgeverschap Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Nu personeel schaarser dreigt te worden, richt de personeelspraktijk zich steeds sterker op goed werkgeverschap. Wat is een zo redelijk mogelijke verhouding tussen werkgever en werknemer? En wat zijn de grenzen van redelijkheid in een arbeidsrechtelijke relatie? Hoewel er uitgebreide jurisprudentie is op dit terrein, zijn deze vragen niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt omdat redelijkheid sterk afhankelijk is van de verschillende omstandigheden van het concrete geval. Bovendien verschillen vaak de opvattingen over wat redelijk is. De complexiteit van de vraag en de vele facetten aan goed werkgeverschap zijn misschien redenen waarom er op dit terrein opvallend weinig publicaties zijn. Dit boek probeert die leemte op te vullen. De ondertitel 'Handvatten voor redelijkheid' verwijst naar de vele praktijkgevallen die in dit boek zijn opgenomen. Door individuele gevallen te bespreken, proberen de auteurs een rode draad te ontdekken. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van de voorwaarden waaraan goed werkgeverschap moet voldoen. Voorwaarden waarop zowel werkgevers als werknemers zich kunnen beroepen. Deze uitgave richt zich op P&Ofunctionarissen, maar is ook interessant voor de bedrijfsjurist of jurist met de arbeidsrechtelijke specialisatie.


...goed werkgeverschap? In het arbeidsrecht vind je allerlei regels voor werkgever en werknemer ... Goed werkgeverschap | LetselschadeSlachtoffer.nl ... . Toch is het mogelijk dat de wet op een bepaalde vraag niet een duidelijk antwoord heeft. Meestal komt dan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek goed van pas. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. Het goed werkgeverschap is omgeven door rechtspraak, waardoor zeker bij dit onderwerp geldt, dat contact met een jurist gewenst is wanneer er vragen zijn over het goed werkgeverschap. De jurisprudentie verandert steeds en juist in een specifiek geval, is een specifieke aanp ... Wat houdt goed werkgeverschap in? - Ondernemen Met Personeel ... . De jurisprudentie verandert steeds en juist in een specifiek geval, is een specifieke aanpak nodig. Goed werkgeverschap Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever zich ten opzichte van zijn werknemer goed dient te gedragen en niet alleen uit eigen belang handelt maar in zijn beslissingen ook de belangen van de werknemer meeweegt. Goed we...GERELATEERDE BOEKEN