Mozes

Mozes - J. Kirsch | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
J. Kirsch
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Mozes.pdf

Wil je het boek lezen?Mozes in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Kirsch. Lezen Mozes Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Mozes, wetgever en bevrijder, ziener en profeet, is volgens Jonathan Kirsch de indrukwekkendste figuur uit het Oude Testament. Hij is de enige mens die met God mocht spreken 'van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt'. Maar zoals Kirsch in zijn indrukwekkende monografie aantoont, was Gods oogappel ook een ondoorgrondelijke en mysterieuze figuur met vele eigenschappen: goede herder, meedogenloos krijger, geestelijk leider, magiër en wetgever. De Mozes van Jonathan Kirsch heeft opvallend moderne trekken, die sterk afwijken van het stereotiepe beeld dat velen van hem hebben.Aan de hand van bijbelteksten en recent wetenschappelijk onderzoek neemt Kirsch Mozes onder de loep. Bekende episoden uit zijn leven - Mozes' redding als zuigeling door de dochter van de farao, zijn aarzeling om de rol van bevrijder op zich te nemen, zijn strijd om zijn volk uit de slavernij te verlossen, en zijn langdurige wake op de berg Sinaï - plaatst Kirsch in een nieuw daglicht. De Mozes die uit dit boek oprijst, is een figuur vol hartstocht, geheimzinnigheid en tegenstellingen. Jonathan Kirsch schrijft o.a. voor The Los Angeles Times. Eerder verscheen van hem bij Becht de indrukwekkende monografie over koning David ('Verhalen als die over David vragen erom naverteld te worden. De laatste die dat smakelijk gedaan heeft, is Jonathan Kirsch,' schreef Het Parool).


...Hebreeuws: מֹשֶׁה Mosje, Oudgrieks: Μωυσῆς Mōysēs of Μωσῆς Mōsēs, Latijn: Moyses of Moses, Arabisch: موسى Moesa) was volgens de Tenach de grootste profeet ... Mozes - Christipedia ... . De Hebreeuwse Bijbel beschrijft hem als de leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän. Mozes schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel. Deze vijf worden wel genoemd Pentateuch. Mozes is een voorafbeelding van de Heer Jezus die de zijnen uit de (macht van de) wereld, waarvan satan de overste is, verlost en hen tijd ... Bijbel in 1000 seconden | MOZES ... . Deze vijf worden wel genoemd Pentateuch. Mozes is een voorafbeelding van de Heer Jezus die de zijnen uit de (macht van de) wereld, waarvan satan de overste is, verlost en hen tijdens de woestijnreis (hun tocht door de barre wereld) leidt en onderhoudt. Mozes hoorde ineens een stem die riep: 'Mozes, Mozes! Ik ben Jahweh, de God van uw vaderen. Ik heb de ellende van mijn volk gezien. Daarom heb ik besloten hen uit Egypte te leiden, naar een land van melk en honing. Jij Mozes, moet terug gaan naar de f...GERELATEERDE BOEKEN