Outreachend werken

Outreachend werken - Lia van Doorn | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Lia van Doorn
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Outreachend werken.pdf

Wil je het boek lezen?Outreachend werken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lia van Doorn. Lezen Outreachend werken Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Tot voor kort was het in Nederland taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet zelf om gevraagd hadden. Maar sinds is vastgesteld dat outreachend werk bijzondere resultaten kan opleveren voor de cliënt en zijn omgeving, zijn de belangstelling en het enthousiasme voor deze vorm van hulpverlening sterk toegenomen. De discussie gaat nu niet meer over de vraag of hulp- en dienstverleners zich ongevraagd met mensen mogen bemoeien maar over de vraag hoever ze daarin mogen gaan. Met dit handboek kunnen (aankomende) eerstelijnwerkers in sociale beroepen zich voorbereiden op het outreachend werken. Het bevat een analyse van de recente aandacht voor deze werkwijze en het belang ervan in de huidige tijd. Maar er is ook een praktisch gedeelte, waarin het methodisch handelen wordt beschreven. Aan de orde komen vragen als: Hoe organiseer je outreachend werk en hoe legitimeer je het? Welke vaardigheden en gedragskenmerken heb je nodig om dit werk te kunnen doen? Hoe treed je de cliënt tegemoet? En hoe organiseer je de samenwerking met signaleerders, het sociale netwerk rondom de cliënt of instanties waar je de cliënt naar doorverwijst?Outreachend werken is zeer praktisch en didactisch van opzet. Op de bijbehorende website is een uitgebreide verzameling van studiemateriaal beschikbaar, met onder meer videofragmenten, brochureteksten, opdrachten. formulieren, links en een interactief schema. Met behulp hiervan leren (aankomende) social workers, maar ook bijvoorbeeld SJD'ers, politieagenten of medewerkers van een woningbouwvereniging, hoe zij goed beslagen ten ijs kunnen komen in deze uitdagende werkvorm.Lia van Doorn is lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij Hogeschool Utrecht. Yvonne van Etten en Mirjam Gademan zijn docent/trainer bij het Centrum voor Social Work van Hogeschool Utrecht.


...end werken is een effectieve manier om in contact te treden met geïsoleerde groepen en problematiek te signaleren die vaak verborgen blijft voor de reguliere hulpverlening ... Outreachend - 2 definities - Encyclo ... . Ondanks dat deze manier arbeidsintensief is, worden kosten bespaard. Door vroegtijdig problemen op te sporen en in te grijpen wordt duurdere zorg voorkomen. Outreachend werken Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening en-of Maatschappelijke Opvang of anderszins. Outreachend werk levert positieve effecten op. Zo blijkt dat een ruime meerderheid van de benaderde huishoudens tevreden is over de hulp en aandacht die zij ontvangen. Zi ... PDF Outreachend werkt! - Movisie ... . Outreachend werk levert positieve effecten op. Zo blijkt dat een ruime meerderheid van de benaderde huishoudens tevreden is over de hulp en aandacht die zij ontvangen. Zij voelen zich door de huisbezoeken gehoord en gesteund. Ook blijkt outreachend werken een effectieve manier om Letterlijk verwijst outreachend werken n...GERELATEERDE BOEKEN