Clienten actief met de kwaliteit van zorg

Clienten actief met de kwaliteit van zorg - Leo Rutjes | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Leo Rutjes
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Clienten actief met de kwaliteit van zorg.pdf

Wil je het boek lezen?Clienten actief met de kwaliteit van zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Leo Rutjes. Lezen Clienten actief met de kwaliteit van zorg Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hebben, en biedt inspiratie om samen met cliënten te werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, nu en in het bijzonder bij de transitie van de zorg. In aansluiting op het internationale project Quality4Children zijn er kwaliteitsstandaarden opgesteld vanuit het perspectief van cliënten zelf. Deze staan in de publicatie 'Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen' (Van Beek en Rutjes). In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg is vervolgens een toetsend onderzoek gedaan naar het functioneren van de jeugdzorg aan de hand van de standaarden. In dit boek wordt hiervan verslag gedaan. Het boek gaat ook in op de actuele toepassing en betekenis van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de praktijk, de implementatie ervan, de relatie met kwaliteitszorg en de uitvoering van beleid in instellingen. Het laat ook zien dat cliënten in staat zijn om met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden op een zinvolle manier actief te zijn en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg in hun instelling. Het onderzoek en de publicatie waren in opdracht van: Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) is de landelijke belangenorganisatie van en voor cliënten in de jeugdzorg. Het onderzoek en de ontwikkeling van de methode Inspectieteam Q4C zijn financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door: De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.


...en actief met de kwaliteit van zorg (Paperback) ... Kwaliteit van de zorg | Rijksoverheid.nl ... . Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te... Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hebben, en biedt inspiratie om samen met cliënten te werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, nu en in het bijzonder bij de transitie van de zorg. In aansluiting op het internationale project ... Kwaliteit van Zorg - Langdurige Zorg: Inventarisatie en ... ... . In aansluiting op het internationale project Quality4Children zijn er kwaliteitsstandaarden opgesteld vanuit het Cliënten in de langdurige zorg - gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg - kunnen een belangrijke, actieve rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het vertellen van verhalen, het gesprek aangaan en ervaringen delen zijn hierbij van groot belang. Het boek Clienten actief met de kwaliteit van zorg, geschre...GERELATEERDE BOEKEN