Ontwikkelingspedagogiek

Ontwikkelingspedagogiek - Maryke Tieleman | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Maryke Tieleman
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Ontwikkelingspedagogiek.pdf

Wil je het boek lezen?Ontwikkelingspedagogiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Maryke Tieleman. Lezen Ontwikkelingspedagogiek Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Ieder mens wordt opgevoed, door ouders, door leerkrachten, door andere belangrijke volwassenen, door vriendjes en hun ouders - zelfs een keuze om een kind niet op te voeden resulteert in een (soort van) opvoeding. Naast deze opvoeding spelen ook biologische, en meer specifiek neurologische, processen een rol. De opvoeding wordt gefaciliteerd of beperkt door deze biologische factoren. Omgekeerd kan een 'rijk' opvoedkundig milieu ook een duidelijke invloed op de biologische aanleg hebben. Tijdens het doorgaans twintig jaar durende opvoedingsproces gebeurt er dus heel veel in en om een kind. De meeste boeken over pedagogiek zijn beschouwend, filosofisch, normatief en soms prescriptief van aard.De auteurs hebben in Ontwikkelingspedagogiek een andere invalshoek willen kiezen. Zij willen de verschillende disciplines die zich bezighouden met de (neuro)psychologische ontwikkeling van het kind opvoeding en opvoedingsondersteuning samenbrengen en kritisch bespreken, steeds uitgaande van het belangrijke startpunt dat 'het gemiddelde kind', en 'de gemiddelde ontwikkeling', niet bestaan.In negen hoofdstukken komen aan de orde pedagogiek, opvoeding en opvoedingsstijlen, gezinstypen, opvoedingsdoelen en -middelen, opvoedingssituaties die meer uitdaging vergen, orthodidactiek en het classificatiesysteem. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding, een samenvatting, tips om te interveniëren en eindigt met een geanonimiseerde casus als verwerkingsopdracht.Dr. Jan Willem de Graaf is neuropsycholoog en werkt als hoofddocent bio en neuropsychologie bij toegepaste psychologie van Saxion. Tevens is hij daar werkzaam als manager expertisecentrum.Drs. Maryke Tieleman is pedagoog en werkzaam als hoofddocent/ontwikkelaar ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek aan de studierichting Toegepaste Psychologie en aan de 3ps van de Saxion Hogeschool te Deventer.


...elingspedagogiek 2e druk is een boek van Jan Willem de Graaf uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers ... Opvoeden: opvattingen - middelen - maatschappelijke betekenis ... . ISBN 9789462365421 Ieder mens wordt opgevoed, door ouders, door leerkrachten, door andere belangrijke volwassenen, door vriendjes en hun ouders - zelfs een keuze om een kind niet op te voeden resulteert in een (soort van) opvoeding. Ter ondersteuning van het boek Ontwikkelingspedagogiek vinden s tudenten op deze website extra oefenmateriaal, zoals oefentoetsen en video's. Voor docenten is er een uitgebreide handleiding met diverse werkvormen en powerpointpresentati ... Ontwikkelingspedagogiek | 9789059318243 | Tweedehands ... . Voor docenten is er een uitgebreide handleiding met diverse werkvormen en powerpointpresentaties om te gebruiken bij de invulling van lessen.. De website is nog in ontwikkeling en wordt gaandeweg uitgebreid. Over het boek Ontwikkelingspedagogiek (tweede druk) ...GERELATEERDE BOEKEN