Verlangen naar het Vaderland

Verlangen naar het Vaderland - A. de Reuver | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
A. de Reuver
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Verlangen naar het Vaderland.pdf

Wil je het boek lezen?Verlangen naar het Vaderland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A. de Reuver. Lezen Verlangen naar het Vaderland Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Het besef van vreemdelingschap op aarde en het verlangen naar de hemelse heerlijkheid lijken in onze tijd aan betekenis in te boeten. In de geschiedenis van theologie en vroomheid neemt dit aspect van het christelijk geloof echter een belangrijke plaats in.Dr. De Reuver brengt dit thema onder de aandacht aan de hand van een zevental bekende theologen uit het verleden. Hij begint bij de kerkvader Augustinus. Daarna staat hij stil bij twee middeleeuwse auteurs, Bernardus van Clairvaux en Thomas a Kempis. Vervolgens geeft hij een schets van de manier waarop Luther en Calvijn de gerichtheid op de eeuwigheid verwoordden.Er wordt ook aandacht geschonken aan het hemelverlangen dat opklinkt bij een pietistische auteur uit de Nadere Reformatie, namelijk Willem Teellinck.Ten slotte laat de auteur zien hoe de prediker Kohlbrugge de christelijke vreemdelingschap beleefde en hoe hij het verlangen naar het Vaderland vertolkte.Verlangen naar het Vaderland is het negende deel in een serie publicaties van Driestar-educatief in samenwerking met uitgeverij Groen. De publicaties bevatten integrale of bewerkte lezingen in het kader van het Studium Generale programma.Dr. A. de Reuver is emeritus hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de PKN.


...ef van vreemdelingschap op aarde en het verlangen naar de hemelse heerlijkheid lijken in onze tijd aan betekenis in te boeten ... verlangen - WikiWoordenboek - Wiktionary ... . In de geschiedenis van theologie en vroomheid neemt dit aspect van het christelijk geloof echter een belangrijke plaats in. Dr. De Reuver brengt dit thema onder de aandacht aan de hand van een zevental bekende theologen uit het verleden. Verlangen is begeeren, soms met het bijbegrip van aanspraak hebbend op de vervulling der begeerte, hetzij te recht of ten onrechte. Verlangen naar iets is met begeerte uitzien naar het oogenblik, dat onze voorstelling vervuld zal worden, of waarop iets, w ... Het thema "verlangen naar het vaderland" in Ra'aytu Rāmallāh ... . Verlangen naar iets is met begeerte uitzien naar het oogenblik, dat onze voorstelling vervuld zal worden, of waarop iets, wat in de toekomst is, tot werkelijkheid zal worden. Verlangen naar het Vaderland. dr. A. de Reuver. Studium Generale Het besef van vreemdelingschap op aarde en het verlangen naar de hemelse heerlijkhei...GERELATEERDE BOEKEN