Spanning

Spanning - D. van Meeuwen | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
D. van Meeuwen
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Spanning.pdf

Wil je het boek lezen?Spanning in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur D. van Meeuwen. Lezen Spanning Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Er zijn tal van actuele theologische thema's waar het reformatorischonderwijs op dit moment mee te maken heeft en waarover wordt gediscussieerd.Het betreft onderwerpen als: de overdoop, een wereld die "inbrand staat', Schriftgezag, evangelische refo's, de islam, de actualiteitvan de belijdenisgeschriften en de uitverkiezing. Deze thema's zijn nietnieuw. Ze speelden al in de Vroege Kerk en in de tijd van de (Nadere)Reformatie.Spanning! gaat over de spanning tussen de Bijbel en de actualiteit.Centraal staat de vraag: Wat betekent de spanning tussen Bijbel enactualiteit voor ons persoonlijk, voor ons als school en voor ons optredenten opzichte van onze naaste in de wereld? Er wordt gezocht naarantwoorden op de genoemde actuele vraagstukken; antwoorden vanuitde Bijbel, de rijke gereformeerde traditie en de praktijk van elke dag. Deauteurs schuwen kritische zelfreflectie niet.


...ische spanning - ook bekend als het elektrische potentiaalverschil - is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid van lading ... Spanning - Wikikids ... . In het SI-stelsel wordt dit uitgedrukt in volt (V). Als symbool voor de elektrische spanning wordt vaak het symbool U gebruikt, afkomstig van het Latijnse urgere (dringen, drukken, duwen). Spanning kan verwijzen naar: . een natuurkundige grootheid: elektrische spanning, het potentiaalverschil tussen twee punten in een elektrisch circuit; mechanische spanning, de kracht die wordt uitgeoefend op een oppervlak; thermische spanning, de spanning die in een materiaal ontstaat onder invloed van de temperatuur; oppervlaktespanning, het verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof ... spanning In de mechanica de inwendige reactiekracht van een materiaal op een uitwendige kracht die het ... Synoniemen van spanning; ander woord voor spanning ... ... ... spanning In de mechanica de inwendige reactiekracht van een materiaal op een uitwendige kracht die het...GERELATEERDE BOEKEN