Wat is een natie

Wat is een natie - Ernest Renan | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Ernest Renan
DIMENSIE
8,9 MB
BESTANDSNAAM
Wat is een natie.pdf

Wil je het boek lezen?Wat is een natie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ernest Renan. Lezen Wat is een natie Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Wat is een natie?Volgens de Franse historicusErnest Renan (1823-1892) bestaateen natie alleen als inwoners dewil hebben om bij elkaar te horen.De natie heeft weinig met ras, taalof godsdienst te maken; het is eenhistorisch principe. Samen terugkunnen kijken op een gedeeldverleden en bereid zijn om ook inde toekomst samen te leven, dat iseen natie. Daarmee is de natie eenopen en fl exibele gemeenschap.Dit boek biedt een moderne vertaling en de oorspronkelijketekst van Ernest Renans beroemde lezing uit 1882:Qu'est-ce qu'une nation? De samenstellers Coos Huijsenen Geerten Waling, die de lezing en de auteur inleiden,besluiten het boek met een pragmatisch pleidooi voor een'verlicht patriottisme'.In debatten over de Europese Unie en immigratie staantwee uitersten tegenover elkaar: het verstokte nationalismeen het blinde kosmopolitisme. De benadering van Renanbiedt een gulden middenweg, en vormt daarbij een inspiratiebronvoor een moderne natie.Het voorwoord is van Bas Heijne.


...e is in beginsel een gemeenschap van mensen die zich verbonden voelen door gedeelde kenmerken ... Wat is een natie van Ernest Renan | Boek en recensies ... ... . Het begrip is niet slechts academisch, maar heeft ook een sterke politieke lading en kent dan ook vele definities. Criteria kunnen objectief zijn zoals verwantschap, cultuur, taal of religie.Subjectieve criteria zijn verbondenheid en solidariteit die gevoeld wordt door een groep. Natie Een natie is volgens {aut|Anderson} een verbeelde politieke gemeenschap. Het begrip is niet slechts academisch, maar heeft ook een sterke politieke lading en kent d ... Wat is een natie? - Ernest Renan - Elsevier Weekblad ... . Het begrip is niet slechts academisch, maar heeft ook een sterke politieke lading en kent dan ook vele definities. Criteria kunnen objectief zijn zoals verwantschap, cultuur, taal of religie. een groep mensen, georganiseerd in een eigen staatsverband (of dit nastreeft). Deze groep is redelijk homogeen in taal, cultuur en afstamming. Het zijn alle inwoners van de staat*. In een staat kunnen meerdere volken wonen, maar er is slecht é...GERELATEERDE BOEKEN