Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij - P.L. Dijk | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
P.L. Dijk
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.pdf

Wil je het boek lezen?Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.L. Dijk. Lezen Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In dit boek worden de privaatrechtelijke aspecten van de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting, zoveel mogelijk geïntegreerd behandeld. Na een rechtshistorische inleiding worden eerst de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen besproken.Daarna komen achtereenvolgens de oprichting, het interne recht, de organisatie en besluitvorming, het lidmaatschap en het aangeslotene zijn, de algemene vergadering, het bestuur, de vertegenwoordiging, het toezicht op het bestuur, complexe verenigingen en stichtingen, de statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing alsook de ontbinding van deze rechtspersonen aan de orde.In het boek wordt zowel ingegaan op de problemen van de rechtspersonen gezamenlijk als van ieder type afzonderlijk; ook het verband met het overige privaatrecht wordt aangegeven. Meer nog dan voorheen wordt de invloed van internationale (m.n. Europese) rechtsontwikkelingen zichtbaar. Het boek heeft een wetenschappelijke inslag, maar is mede met het oog op de praktijk geschreven.


...eniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij kijkt naar de privaatrechtelijke aspecten van deze rechtspersonen en behandelt deze zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang ... Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge ... ... . Totaalbeeld rechtspersonen privaatrecht De titel start met een rechtshistorische inleiding. In dit boek worden de privaatrechtelijke aspecten van de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting, zoveel mogelijk geïntegreerd behandeld. Na een rechtshistorische inleiding worden eerst de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen besproken. Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Een coöperatie is een speciaal soort ve ... Studystore | Van vereniging en stichting, coöperatie en ... ... . Na een rechtshistorische inleiding worden eerst de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen besproken. Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Een coöperatie is een speciaal soort vereniging waar u als zelfstandig ondernemer van kunt profiteren. De leden van een coöperatie gaan overeenkomsten met elkaar aan. Zo kan een andere ondernemer bijvoorbeeld een deel van uw ...GERELATEERDE BOEKEN