Hocus Pocus

Hocus Pocus - Titania Hardie | Respetofundacion.org

INFORMATIE

AUTEUR
Titania Hardie
DIMENSIE
4,6 MB
BESTANDSNAAM
Hocus Pocus.pdf

Wil je het boek lezen?Hocus Pocus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Titania Hardie. Lezen Hocus Pocus Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


*ER IS EEN BIJNA KINDERLIJK GELOOF VOOR NODIG OM TOE TE GEVEN DAT TOVENARIJ IN DEZE TIJDEN VAN CYNISME TOT DE MOGELIJKHEDEN BEHOORT. Als je wilt beweren drankjes, brouwsels en half gezongen half gesproken rijmpjes onze omstandigheden ten goede kunnen veranderen, moet je bijna wel t gaan naar de tijd dat we nog naar sprookjes luisterden en verwachtten dat alles op het eind goed zou komen als je daar maar genoeg in loofde. Als volwassen mensen wijzen we dit geloof af als iets dwaas en irrationeels. We hebben geleerd dat geld niet aan de bomen groeit dat het onmogelijk is om onder aan de regenboog te komen - laat staan bij de pot met goud -, en dat je van kikkers kussen, hoeveel het ook zijn, alleen maar wratten op je lip krijgt. MAAR DIT ALLES LIJKT GEEN ENKELE INVLOED TE HEBBEN OP ONZE NIEUW' GIERIGHEID EN ONVERZADIGBARE INTERESSE IN DE MYSTERIEÜN VAN HET LEVEN. Ook al leven we in een rationele wereld w de wetenschap een antwoord op elke vraag probeert te vinden, we blijven gefascineerd door onderwerpen die zich aan een duidelijke ten schappelijke verklaring lijken te onttrekken, zoals het bestaan van geesten, ufo´s, het wonderbaarlijke herstel van mensen met een terminale ziekte, of de juistheid van uitspraken van helderzienden. Dit komt vast doordat we in een wereld willen leven waarin nog steeds dingen niet bekend zijn, waar nog een plekje over is voor het geloof zelf Ie ERISEENGROOTVERTROUWENVOORNODIGOMTE LOVEN IN TOVENARIJ ALS LEVENSVATBAAR MIDDEL OM DE KWALITEIT VAN HET LEVEN MEE TE VERBETEREN. We moeten het ven door een enigszins roze bril gaan beschouwen - verliefd worden of een plant opkweken of zelfs een volmaakte taart bakken gaan zij als een demonstratie van de magie van evenwicht, van alle dingen die op de juiste manier samenkomen. Want hoe wetenschappelijk o chemische reacties ook geanalyseerd kunnen worden, niemand heeft mij ooit afdoende kunnen verklaren hoe het verschijnsel liefde in werk gaat. ALS MAGIE GEDEFINIEERD KAN WORDEN ZOALS HET WOORDENBOEK DOET, ALS'... het gebruik van ceremonié amuletten en toverspreuken ... om een bepaalde uitkomst te genereren of te voorkomend, dan is daar helemaal niet zoveel bijzonders Magie werkt vanuit de simpele veronderstelling dat door de kracht van je concentratie te versterken (het vermogen van de 'wenskrachten, door die te combineren met het gebruik van uitgelezen kruiden (waarvan bekend is dat ze complexe chemische eigenschappen hebben andere ingrediënten, we de manier kunnen veranderen waarop anderen ons zien, onze gezondheid kunnen verbeteren of ons zelfvertrouwen kunnen versterken allemaal met weldadig een blijvende gevolgen. DEZE VERBINTENIS VAN GEEST EN ZIEL MET FYSIEKE RITUELEN EN BEHANDELINGEN HEEFT EEN LANGE GESCHIEDENIS. Tot de zeventiende eeuw waren alle artsen zich ervan bewust dat fysieke genezing van het lichaam met kruiden of enige andere behandeling niet zou slagen als niet ook de geest werd genezen, want het bekend dat het lichamelijke en spirituele zelf nauw verband met elkaar hielden. In kruidenboeken werden uitvoerige aanwijzingen ge voor het verzamelen van kruiden op een bepaald tijdstip van de dag of gestalte van de maan (factoren waarvan nu 'gemeenschappelijke is vastgesteld dat ze veranderende invloeden hebben), en altijd werden er bij de belofte van genezing kanttekeningen gemaakt in de trant


...cted by Kenny Ortega. With Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Omri Katz ... hocus-pocus download | SourceForge.net ... . A curious youngster moves to Salem, where he struggles to fit in before awakening a trio of diabolical witches that were executed in the 17th century. Focus - Sylvia / Hocus Pocus - Live at BBC Old Grey Whistle Test 1972 (Remastered) - Duration: 6:13. Rock Freedom 576,250 views Hocus Pocus is a 1993 American comedy horror film directed by Kenny Ortega and written by Neil Cuthbert and Mick Garris.The film stars Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy, with Omri Katz, ... Hocus pocus (spreuk) - Wikipedia ... .The film stars Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy, with Omri Katz, Thora Birch, and Vinessa Shaw in supporting roles. The film follows a villainous comedic trio of witches who are inadvertently resurrected by a teenage boy in...GERELATEERDE BOEKEN